Kiswahili

Nakala asilia kwa Kiingereza na Tactical Tech, tafsiri na marekebisho na washirika:

Uhifadhi Nyaraka na Ushirikiano wa Pamoja katika Udadisi wako wa Kidigitali (Digital Enquiry)

Katika somo hili, utachunguza jinsi ya kukusanya na kuandika mchakato wako wa utafiti na matokeo kwa uangalifu. Utapata pia jinsi ya kuanzisha timu na vidokezo vya kushirikiana kwa usalama.


 • Somo la 1

  Tathmini Hali Yako Ya Usalama Isiyo na Kifani

  Hapa utabaini mpango wako wa usalama. Kila udadisi wa kidigitali (digital enquiry) huwa na mahitaji na hatari zake za kipekee, zinazohitajika kukadiriwa na kuwekewa mpango. Eneo zuri la kuanzia ni kujifunza namna ya kusikiliza na kufuata dhamiri na hisia zako, na kisha kujenga juu ya msingi huo.


 • Somo la 2

  Unda Kundi Lako La Mdadisi wa Kidigitali (Digital Enquirer Team)

  Hapa, utajifunza kuhusu ushirikiano wa kikazi kwenye muktadha wa kazi yako kama Mdadisi wa Kidigitali (Digital Enquirer) na kuangazia namna za kukusaidia wewe na kundi lako kufikia malengo yenu.


 • Somo la 3

  Chagua Zana Zako Shirikishi

  Hapa utajifunza jinsi ya kuchagua zana shirikishi sahihi kwa ajili ya kazi yako, kama Mdadisi wa Kidigitali (Digital Enquirer), na ndani ya mazingira ya kundi.


 • Somo la 4

  Anza Kuhifadhi Nyaraka Zako

  Hapa utajifunza kuhusu namna ya kuhifadhi kumbukumbu za udadisi wako wa kidigitali (digital enquiry), kuanzia taarifa gani za kujumuisha hadi katika suluhisho za uhifadhi za kukuweka wewe, utafiti wako, na watu wako wa karibu, salama.


 • Somo la 5

  Hifadhi Nyaraka Kwa Uangalifu

  Hapa, utajizatiti katika uhifadhi nyaraka za udadisi wako w a kidigitali (digital enquiry) kwa uangalifu na kwa kuzingatia usalama.


 • Somo la 6

  Yaweke Yote Pamoja

  Pima ufahamu wako kupitia maswali haya kumi ya haraka, yahusuyo uhifadhi wa nyaraka na ushirikiano wa pamoja kwenye udadisi wako wa kidigitali (digital enquiry). • Kituo cha Rasilimali


  Digital Enquirer Kit

  • Guidebook: This is a how-to guide to equip educators, community leaders, and civil society organizations with tips on using and adapting the resource to train Digital Enquirers in their own local community.
  • Video: Best practices to reduce harms in projects: This session will address risk mitigation strategies to safeguard the wellbeing of individuals and groups while implementing a project. It will address different forms of vulnerabilities that could be exploited or amplified during online interactions during workshops, group work or outreach.
  • Video: Safeguarding whistleblowers: A session both on how to stay safe when leaking information if you're a would-be whistleblower, and how to protect your sources if you're the one receiving leaked information.

  Exposing the Invisible: The Kit

  Safety:

  Collaboration Platforms:

  Therapy and psycho-social support:

  Encryption information:

  Collaborative Tools:

  Cloud services: 


  Jifunze zaidi